Το Ελληνικό Αλφάβητο 6.000 π.χ.   

home

MAIN PAGE = www.stipsi.gr

HISTORY OF GENESIS OF THE GREEK ALPHABET

 

DECIPHERMENT THE GREEK ALPHABET

Phoenicians sea-going traders, and merchants adopting the Greek Alphabet, and introducing it to  other countries, giving the impression that the Alphabet was Phoenician, for this responsible was Greek historian Herodotus, a writer of not significant evidence and proof.  

Homer's (Iliad Z. 169-170)
«Γράψας ν πίνακι πτυκτ θυμοφθόρα πολλά» (Γράψας=he writes - write)
We read:
[Pritos with aggravating thought to revenge Velerofontes betrayal to Pritos hospitability, as an adulterer,  he writes fearfully events, on double wooden plaques and he folded them, he send them with Velerofontes to Pritos father-in-law for Velerofontes bad doings, Pritos knew that Velerofontes could not read!!!. and would be punished from Pritos father-in-law.]

Archaeological findings of Greek writing in northern Greece have been discovered, estimating an age of 11.000 years old.
Greek  Archaic similar Ionic Alphabet, Another proof that the Alphabet is Hellenic
Greek  Archaic similar Ionic Alphabet, long before the Phoenicians claim the originality of the alphabet.
Another proof that the Alphabet is Hellenic.
-------------------------------------------------------------

This stone carving was found at Grave Creek west Virginia U.S.A.
(In the inscription clearly noticed the Greek symbols Κ, Χ, Λ, Τ, Σ, Υ 
12.000 - 7.000 b.c.)


Poetry in papyrus scroll 8th century b.c.

 

 According to Plato and Aristotle each symbol have meanings of «sounds, visuals, human behaviour, and weather conditions»,
(and every letter character has a symbolic meaning).

click on each symbol character

7 vowels & 17 consonants


άλφα - alpha

βήτα -vita

γάμα -gamma

δέλτα -thelta

έψιλον - epsilon

ζήτα - dzeta

ήτα - eta

θήτα - theta

ιότα - iota

κάπα - kapa

λάμδα - lamtha

μί - me

νί - ne

ξί - ks

omikron

πί - pe

ρο - ro

sigma

τάφ - taf

ύψιλον - ipsilon

φι - ph

χι - khi

ψι - ps

omega

Evidence for the origins of the Greek Alphabet (Michael Ventris: Greeks were a literate people)

pronunciation of double characters 

Αυ, (=af=av)

Αι, αι (=Ae) Ευ, ευ (=ef=ev) Ει, ει (=y-i-e) Οι, plural (=y-i-e) Ου, ου Σ,σ,at the end of a word changes to ς

Αυτό
Καυτό
Αύριο

Αιγαίο
καιρός
Αρχαία
Ευχαριστώ
Σκεύος
Ευάγγελος
Καφενείο
κουρείο
παντοπωλείο
Πολλοί
καλοί
Ανθρωποι
Πού
τούτο
νέους
lower case σ
at the end of a word changes to ς

There are words that use the (masculine: ο λόγος =the word) - (feminine: η ημέρα =the day) 
(neuter: το  φώς =the light)

 
 

THE BOOK

THE MEANING OF THE GREEK SYMBOLS

HISTORY OF GENESIS OF THE ALPHABET Origins of the Alphabet

 click

Preface
Chronological Table
The creation of symbols
THE MINOAN-MYCENAEAN LINEAR B SCRIPT
Cadmus and the Phoenicians
ZEUS AND EUROPE
Plato's Cratylus The etymologies (390e-427d)
ONLY GREEKS HAVE ΘΕΟΙ - GODS
The 12 Gods of Olympus
The 4 obligations are the 4 pillars of civilization
The 9 Muses and the 9 MUSIUMS of words
The 147 Delphic commandments
Pegasus Medusa and the Atlantic ocean
ATLAS and the Atlantic ocean
Greek Grammar
“H. I. Y.” 3 DIFFERENT SYMBOLS THAT SOUND THE SAME
WOMEN OF ANCIENT GREECE And their role in the Community
SAPPHO FROM LESBOS (LESVOS)
THEOGONY - TITANS Paleolithic beliefs
The 4 cataclysms=(floods)  9600 BC — 3300 bC
Alphabetical numbers
Phoenician symbols

THE SYMBOLS

Α α, alpha
Β β, vita
Γ γ, gamma
Δ δ, delta
Ε ε, epsilon
Ζ ζ, zita
Η η, eeta
Θ θ, theta
Ι ι, iiota
Κ κ, kapa
Λ λ, lamda
Μ μ, mee

Ν ν, nee

Ξ ξ, kse

Ο ο, omikron

Π π, pee

Ρ ρ, ro

Σ σ, sygma

Τ τ, taf

Υ υ, ypsilon

Φ φ, fee

Χ χ, hee

Ψ ψ, pse

Ω ω, omega

 

 

 

 

Sources of information:
from the book ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (Η. Λ. ΤΣΑΤΣΟΜΟΙΡΟΣ),  
Plato (Κρατύλος), Hesiodus Theogony» (the origin or genealogy of the gods), Homer's - Odyssey &  Iliad, dictionary Liddell and Scott.  ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

««« click

 

Learn Greek - μαθαίνω Ελληνικά
Ventris, Michael George Francis (1922-1956), British linguist, known for his translation of previously undecipherable scripts and the theory that Linear B was an archaic form of the Greek language. Click

 

Το Ελληνικό Αλφάβητο 6.000 π.χ.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ της ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ

 

Stratis Hatgivlastis 2006
©


up


MAIN PAGE